پینگ پنگ

ملاقات با اسلوونی قرعه مناسبی برای تنیس روی میز ایران است

به گزارش خبرنگاران، مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در بخش تیمی از فردا با حضور 64 تیم در پرتغال شروع می گردد تا صاحبان 9 سهمیه تعیین شده برای این رقابت ها تعیین شوند.

18 اسفند 1398

اردوی مشترک تیم ملی تنیس روی میز با مجارستان پیش از گزینشی المپیک

به گزارش خبرنگاران، ملی پوشان تنیس روی میز ایران از 7 آذرماه وارد اردوی آماده سازی می شوند تا برای شرکت در رقابت های گزینشی المپیک 2020 توکیو در بخش تیمی آماده شوند.

13 دی 1398